สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กันภัย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Afgekia filipes (Dunn) R. Geesink

Fabaceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 20 ม. หูใบรูปสามเหลี่ยม ยาว 5-6 มม. แกนกลางใบประกอบยาว 25-35 ซม. ใบย่อยมี 6-9 คู่ รูปขอบขนาน ยาว 6-10 ซม. โคนกลม เบี้ยว ใบอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีเงิน ก้านใบย่อยยาว 3-4 มม. ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ ออกตามซอกใบที่ร่วงหรือตามกิ่ง ใบประดับรูปรี ยาวได้ถึง 2 ซม. มีขนยาว ก้านดอกยาว 1-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. ดอกสีม่วงอ่อน ยาว 2-2.5 ซม. กลีบกลางรูปรี ขอบกลีบม้วน ปลายกลีบมีติ่งแหลม โคนกลีบด้านในมีสีเหลืองอ่อน กลีบปีกและกลีบคู่ล่างรูปขอบขนาน สีเข้มกว่าเล็กน้อย ฝักรูปรี ยาว 10-15 ซม. มีขนกำมะหยี่หนาแน่น มีเมล็ดเดียว แบน รูปรี ยาว 7-8 ซม.

พบที่จีนตอนใต้ และพม่า ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ความสูง 700-1700 เมตร แยกเป็น var. tomentosa (Z. Wei) Y. F. Deng & H. D. Qin พบเฉพาะในจีน มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลหนาแน่นตามช่อดอกและใบ แผ่นใบหนา

ชื่อพ้อง  Adinobotrys filipes Dunn

กันภัย: ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ ฝักเปลือกหนา มีขนกำมะหยี่หนาแน่น มีเมล็ดเดียว (ภาพดอก: ขุนวาง เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: แม่วงก์ กำแพงเพชร - ราชันย์ ภู่มา; เมล็ด: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. and C. Chermsirivathana. (1971). A second species of Afgekia (Leguminosae). Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh 31(1): 131-133.

Craib, W.G. (1927). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1927: 376-378.

Phan Ke Loc and J.E. Vidal. (2001). Leguminosae-Papilionoideae, Millettieae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 30: 8-15.

Wei, Z. and L. Pedley. (2010). Fabaceae (Afgekia). In Flora of China Vol. 10: 174.