สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไก่เขา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Aeschynanthus superbus C. B. Clarke

Gesneriaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย ใบรูปรีถึงรูปใบหอก หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 8-22 ซม. ก้านใบยาว 0.5-1.8 ซม. ก้านช่อดอกยาว 1-4 ซม. มี 5-15 ดอก ใบประดับสีแดง ติดทน รูปรี ยาว 4-6 ซม. ก้านดอกยาว 0.8-1.3 ซม. กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 1.4-4 ซม. ดอกสีแดง หลอดกลีบดอกยาว 5.5-8.5 ซม. มีริ้วสีเข้ม ด้านในมีขนต่อม กลีบบนยาว 1.1-2 ซม. แฉกลึก 5-8 มม. กลีบล่างคู่ข้างยาว 1-2 ซม. กลีบกลางบานออก ยาว 1-1.6 ซม. พับงอกลับ เกสรเพศผู้คู่หน้ายาว 3.7-4 ซม. รังไข่มีขนต่อม ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.6-1.8 ซม. ผลยาว 32-50 ซม. ขนยาว 4-8 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ว่านไก่แดง, สกุล)

พบที่อินเดีย ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่าตอนบน และภาคเหนือของไทยที่เชียงใหม่และน่าน ขึ้นบนต้นไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 900-1700 เมตร

ไก่เขา: ใบประดับติดทน กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน ดอกมีริ้วสีเข้ม กลีบล่างพับงอกลับ (ภาพ: ดอยภูคา น่าน - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A revision of Aeschynanthus (Gesneriaceae) in Thailand. Edinburgh Journal of Botany 64(3): 422.