สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ว่านไก่แดง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Aeschynanthus andersonii C. B. Clarke

Gesneriaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงได้ถึง 60 ซม. มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น แผ่นใบ ก้านดอก และกลีบดอก ใบรูปรี รูปไข่กลับ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 0.5-4 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 4 มม ช่อดอกไร้ก้าน มี 1-7 ดอก ก้านดอกยาว 0.6-1 ซม. กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน รูปแถบหรือรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลมยาว ยาว 3-5 มม. ดอกสีแดงอมส้ม หลอดกลีบดอกยาว 1.8-2.5 ซม. กลีบบนแฉกตื้น ๆ ประมาณ 2 มม. กลีบล่างคู่ข้างรูปสามเหลี่ยม ปลายกลม พับงอกลับ กลีบล่างยาว 7-8 มม. โคนด้านในมีขนสั้น เกสรเพศผู้คู่หน้ายาว 1.2-2.4 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.8-2.6 ซม. มีขนต่อม ผลยาว 3.8-10 ซม. เมล็ดผิวเรียบ ขนยาว 1-2.6 ซม.

พบที่พม่า จีนตอนใต้ และภาคเหนือของไทยที่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1400-1900 เมตร คล้ายกับว่านไก่แดงชนิด A. persimilis Craib และว่านไก่แดงน้อย A. humilis Hemsl. ที่กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันที่โคน กลีบดอกด้านล่างไม่พับงอกลับชัดเจน แต่ทั้งสองชนิดต่างกันที่หลอดกลีบดอกด้านในช่วงโคนมีขนเหนียวหนาแน่นหรือไม่มีตามลำดับ

ชื่อพ้อง  Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. ex Hook. f.

ว่านไก่แดง: A. andersonii มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น แผ่นใบ ก้านดอก และกลีบดอก ใบเรียงตรงข้ามหรือรอบข้อ กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน กลีบปากล่างพับงอกลับ ผลแห้งแตก รูปแถบ (ภาพบน: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ปรีชา การะเกตุ); ว่านไก่แดง: A. persimilis กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันที่โคน (ภาพล่างซ้าย: ดอยสุเทพ เชียงใหม่ - ปรีชา การะเกตุ); ว่านไก่แดงน้อย: กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันที่โคน (ภาพล่างขวา: ภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A revision of Aeschynanthus (Gesneriaceae) in Thailand. Edinburgh Journal of Botany 64(3): 363-429.

Wang, W., K.Y. Pan, Z.Y. Li, A.L. Weitzman and L.E. Skog. (1998). Gesneriaceae. In Flora of China Vol. 18: 375, 382.