สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ว่านไก่แดง  สกุล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Aeschynanthus Jack

Gesneriaceae

ไม้พุ่มหรือไม้เถา อิงอาศัย ใบเรียงตรงข้ามหรือเรียงรอบข้อ แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ช่อดอกแบบช่อกระจุกคล้ายช่อซี่ร่ม ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ใบประดับ 1 คู่ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกสมมาตรด้านข้าง กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ กลีบกลางมักยาวกว่ากลีบคู่ข้างเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบดอก คู่หลังสั้นกว่าคู่หน้าเล็กน้อย ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก อับเรณูติดที่โคน แตกตามยาว มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 1 อันหรือไม่มี จานฐานดอกรูปวงแหวน รังไข่มี 1 ช่อง พลาเซนตาเรียง 2 แถวตามแนวตะเข็บ ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่มหรือรูปโล่ ผลแห้งแตก รูปแถบ เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก ปลายมีรยางค์เป็นขน

สกุล Aeschynanthus มีประมาณ 140 ชนิด พบในอเมริกาและเอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมี 20 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “aischyno” น่าอาย และ “anthos” ดอก ตามลักษณะดอก


เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A revision of Aeschynanthus (Gesneriaceae) in Thailand. Edinburgh Journal of Botany 64(3): 363-429.

Wang, W., K.Y. Pan, Z.Y. Li, A.L. Weitzman and L.E. Skog. (1998). Gesneriaceae. In Flora of China Vol. 18: 375, 382.