สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เถาผ้าห่มเขา
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Adenia penangiana (Wall. ex G. Don) W. J. de Wilde

Passifloraceae

ดูที่ ปากกาปากกา
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Adenia penangiana (Wall. ex G. Don) W. J. de Wilde

Passifloraceae

ไม้เถา ใบรูปไข่ หรือรูปรีถึงรูปแถบ ยาว 2-16 ซม. โคนมนหรือกลม ติดคล้ายก้นปิด มีต่อม 2 ต่อม มือจับออกเดี่ยว ๆ หรือแยก 3 แฉก ยาวได้ถึง 10 ซม. ช่อดอกสั้นหรือยาวได้กว่า 10 ซม. มือจับ 1-3 อัน หรือไม่มี ช่อดอกเพศผู้มีหลายดอก ช่อดอกเพศเมียมี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 0.3-5 มม. ดอกรูประฆัง ยาว 0.8-1.7 ซม. รวมก้านต่อ (stipe) กลีบเลี้ยงแยกหรือเชื่อมติดกันที่โคน รูปแถบ ยาว 0.5-1.5 ซม. ติดทน กลีบดอกรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 0.4-1 ซม. ขอบจัก มีก้านกลีบ เกสรเพศผู้ยาว 2.5-3.5 มม. เชื่อมติดกันที่โคน ปลายอับเรณูเป็นติ่งแหลม กะบังแยกเป็นแฉก จานฐานดอกเป็นต่อม ยาว 0.5-1 มม. ก้านชูเกสรเพศเมียสั้น หรือขยายในผลยาวได้ถึง 2.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกันที่โคน ส่วนแยกยาว 1-2 มม. ยอดเกสรเป็นตุ่ม มีปุ่มละเอียด ผลรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 2-7 ซม. สุกสีแดง มี 5-15 เมล็ด

พบที่หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามที่โล่ง หรือบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร แยกเป็น var. parvifolia (Pierre ex Gagnep.) W. J. de Wilde ฐานดอกแคบกว่า ปลายแกนอับเรณูสั้นกว่า ก้านชูเกสรเพศเมียในผลสั้นมาก เมล็ดขนาดเล็กกว่า ใบบางครั้งรูปแถบ

ชื่อพ้อง  Passiflora penangiana Wall. Ex G. Don

ชื่ออื่น   เถาผ้าห่มเขา, ปากกา (กระบี่); มะยอแข (ชุมพร); ย่านทะเลบ้า (ปัตตานี); หมากหมก (ชุมพร, สุราษฎร์ธานี)

ปากกา: ใบรูปรีหรือรูปแถบ ดอกเพศผู้รูประฆัง ผลแห้งแตก สุกสีแดง กลีบเลี้ยงและก้านชูเกสรเพศเมียติดทน (ภาพดอกและภาพผลสุก ใบรูปรี: ชุมพร, ภาพผลอ่อน ใบรูปแถบ: สุราษฎร์ธานี; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O. and B.E.E. Duyfjes. (2010). Passifloraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(2): 238-241.

มะยอแข
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Adenia penangiana (Wall. ex G. Don) W. J. de Wilde

Passifloraceae

ดูที่ ปากกา

หมากหมก
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Adenia penangiana (Wall. ex G. Don) W. J. de Wilde

Passifloraceae

ดูที่ ปากกา