สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โผงผาง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Abutilon indicum (L.) Sweet

Malvaceae

ดูที่ มะก่องข้าว

ตอบแตบ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Abutilon indicum (L.) Sweet

Malvaceae

ดูที่ มะก่องข้าว

ปอบแปบ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Abutilon indicum (L.) Sweet

Malvaceae

ดูที่ มะก่องข้าว

ฟันสี
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Abutilon indicum (L.) Sweet

Malvaceae

ดูที่ มะก่องข้าวมะก่องข้าว
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Abutilon indicum (L.) Sweet

Malvaceae

ไม้พุ่ม สูง 0.5-3 ม. มีขนละเอียดและขนรูปดาวหนาแน่นตามลำต้น กิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก และผล หูใบรูปลิ่มแคบ ยาว 1-2 มม. ใบรูปไข่กว้าง ยาว 3-9 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟันไม่เป็นระเบียบ ก้านใบยาว 2-4 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาวได้ถึง 4 ซม. มีข้อต่อใกล้ปลายก้าน กลีบเลี้ยงรูปรี ยาวประมาณ 7 มม. ปลายแหลม ขยายในผลเล็กน้อย กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 7-8 มม. ปลายกลมหรือเว้าตื้น หลอดเกสรเพศผู้สั้น มีขนรูปดาวที่โคน มี 15-20 คาร์เพล ผลรูปครึ่งวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. มี 15-20 ซีก ปลายมีจะงอยสั้น ๆ กลีบเลี้ยงที่ขยายสั้นกว่าผล เมล็ดขนาดเล็ก รูปคล้ายไต มีขนรูปดาวกระจาย

พบที่อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล จีน ไต้หวัน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไป แยกเป็นหลายชนิดย่อย ในไทยมี subsp. guineense (Schumach.) Borss. Waalk. กลีบเลี้ยงที่ขยายในผลยาวเท่า ๆ ผล เรียวแคบ ยาว 0.5-1 ซม. ใช้เป็นสมุนไพรอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในอินเดียและจีน

ชื่อพ้อง  Sida indica L.

ชื่อสามัญ  Chinese bellflower, Country mallow

ชื่ออื่น   ตอบแตบ (ราชบุรี); ปอบแปบ (ภาคเหนือ); โผงผาง (นครราชสีมา); ฟันสี (ภาคกลาง); มะก่องข้าว (ภาคเหนือ)

มะก่องข้าว: ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว กลีบดอกรูปไข่กลับ หลอดเกสรเพศผู้สั้น ผลมีหลายซีก มีขนรูปดาวหนาแน่น ปลายมีจะงอยสั้น ๆ (ภาพ: กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Malvaceae. In Flora of China Vol. 12: 278.

van Borssum Waalkes, J. (1996). Malesian Malvaceae revised. Blumea 14: 170.