ข่าวสารนกอพยพ
 
   
>>   หน้าแรก
 
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของนกอพยพในสถานการณ์ไข้หวัดนก
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ตามรอย… อีแร้งคืนถิ่นด้วยวิทยุระบบดาวเทียม
ผลสำเร็จ…ของปฏิบัติการช่วยเหลือนกอพยพคืนถิ่น
และการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกธรรมชาติ

  ข่าวสารนกอพยพ  
    @ ภาพปฏิบัติงานในการจับนกอพยพเพื่อตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก        
    และทำเครื่องหมายโดยการใส่ห่วงขา
 
    @ พบอีแร้งสีน้ำตาลที่ปล่อยจากประเทศไทย ที่จีน  
   

@ ติดวิทยุติดตามตัวสัตว์ระบบดาวเทียมกับนกอพยพเพื่อเฝ้าระวัง
    และป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาต
ิ   

 
    @ พบอพยพ "กิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ" ในกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
    @ รับคืนเครื่องส่งสัญญาณเพื่อการติดตามทางดาวเทียม ของอีแร้งดำหิมาลัย "อนาคิน" แล้ว  
    @ รายงานการพบนกติดธงขา (Leg Flag) และห่วงขา (Leg Band) จากประเทศจีน
   

@ สามทศวรรษการติดตามสถานภาพการแพร่กระจายและประชากรของนกน้ำหายาก
    ใกล้สูุญพันธุ์ุ์ ในประเทศไทย ค .ศ. 1980-2007