สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 4 และ 7
60 ถนนพหลโยธิน บางเขนจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-9407058 โทรสาร 02-5799874

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
                 แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำ  
   
   
   
   
   
 


หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า (เนื่องจากเวปเพจนี้กำลังปรับปรุง  กรุณาใช้ IE. เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป ในการเข้าชม)  

     
        
 

      ปรับปรุงล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2557 

 
                                             จำนวนผู้ที่เข้าชม ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
http://www.free-counter-plus.com
 


กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
E-mail:
panomgone@yahoo.com