สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 4 และ 7
60 ถนนพหลโยธิน บางเขนจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-9407058 โทรสาร 02-5799874

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
                 แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำ  
   
   
   
   
     
  หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
(เนื่องจากเวปเพจนี้กำลังปรับปรุง  กรุณาใช้ I.E.
เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไปในการเข้าชม)
 

     
     
 

ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2557 

 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556
http://www.free-counter-plus.com
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ืสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
e-mail:
wildlife1@dnp.go.th