เว็ปไซต์ต่างๆ
Thailand-WEN ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
pause
1 / 5
11 ก.ค. 2559 ด่านตรวจสัตว์ป่าวังประจัน ร่วมกันไปประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบ ตรวจบริเวณชานแดน ของรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อประสานความร่วมมือ ในด้านการปฎิบัติงาน 20 ก.ค. 2559 ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี ปฏิบัติงานฯ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี ไม่พบการกระทำผิด
20 ก.ค. 2559 ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร จุดตรวจสะพานมิตรภาพ 2
จุดตรวจท่าจ้ามเรือไทย-ลาว เหตุการณ์ปกติ
5-6 ก.ค. 2559 ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ จนท.ทหารชุด ฉกร.4 กองกำลังนเรศวร และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดเสวนาเวทีชาวบ้าน เรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างฯ 
20 ก.ค. 2559 ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูกล้องวงจรปิด บริเวณพรมแดนสะเดา จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ ลาดตระเวนแนวชาย แดนป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า ระหว่างประเทศ 15 ก.ค. 2559 ด่านตรวจสัตว์ป่าแหลมฉบัง รับการประสานงาน บูรณาการปฏิบัติงาน กับฝ่ายปกครอง จ.ชลบุรี , สบอ.2 (ศรีราชา) , สำนักงาน ทสจ.ชลบุรี , กอ.รมน.ชลบุรี , สภ.บางละมุง
1 มิ.ย. 2559 ตรวสอบขนย้ายเสือโคร่งของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว นำไปดูแลโดยทางราชการเนื่องจากวัดป่าหลวงตาบัว จ.กาญจนบุรี ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยได้ขนย้ายไปแล้ว จำนวน 64 ตัว จาก 137 ตัว
การตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากทวีปแอฟริกา จำนวน 87 ท่อน น้ำหนัก 315.2 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท
พิธีส่งมอบและรับไม้พะยูง ระหว่างสภาอุตสาหกรรมไม้แห่งมาเลเชีย (Malaysian Timber industry Board) และกรมวิชาการเกษตรประเทศไทย ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้าง ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2559 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.หางดง จ.เชียงใหม
พิธีการส่งมอบ-รับมอบลิงอุรังอุตัง 14 ตัว กลับประเทศอินโดนี วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ในวันที่26 สิงหาคม 2558 – รัฐบาลไทยเผาทำลายงาช้างแอฟริกาของกลางผิดกฎหมาย ที่ยึดมากกว่า 2 ตัน ในพิธีบดและเผาทำลายงาช้างครั้งประวัติศาสตร์
ข่าวสาร Thailand - WEN
งานสงวนและคุ้มครองพืช
งานประชาสัมพันธ์
สิ่งพิมพ์
กิจกรรมด่านตรวจสัตว์ป่า