ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cephalostachyum  pergracile 16 Dendrocalamus giganteus
2 ´ Gigantochloa   compressa 17 ҡ Gigantochloa  densa
3 Arundinaria  cililta 18 Vietnamosasa  pusilla
4 ҧ Dendrocalamus  strictus 19 ǡ Thyrsostachys siamensis
5 ҧ Dendrocalamus latiflorus 20 ǡ Thyrsostachys  oliveri
6 ҧ Dendrocalamus membranaceus 21 Gigantochloa  albociliata
7 ҧ Dendrocalamus sericeus 22 ͡ Bambusa  longispiculata
8 Dendrocalamus asper 23 § Bambusa   mulfiplex
9 ҡҧ Gigantochloa   kurzii 24 ء Bambusa  blumeana
10 Bambusa   nutans 25 ˡ Dendrocalamus   hamiltonii
11 Gigantochloa   hosseusii 26 ʹ Neohouzeaua  mekongensis
12 Bambusa  tulda 27 ҹ Bambusa  sp.
13 Bambusa   longispatha 28 Bambusa   polymorpha
14 躧˹ Bambusa   burmanica 29 ͧ Bambusa  vulgaris
15 Bambusa  bambos 30 Cephalostachyum  virgatum