Plant of the month June,2013
English (ไทย)

 

 

ทิ้งทองหู  
Aeschynanthus radicans Jack, Trans. Linn. Soc. London 14: 43. 1823.
วงศ์ Gesneriaceae

ไม้เลื้อยอิงอาศัย มีขนละเอียดหรือขนสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบเรียงตรงข้าม รูปรีเกือบกลม ยาว 1–5 ซม. ปลายแหลม แหลมยาว หรือปลายกลมมีติ่งแหลม โคนมนหรือเว้าตื้น ๆ แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 1–5 มม. ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ส่วนมากมี 1–2 ดอก ใบประดับรูปไข่ ยาว 5–6 มม. ก้านดอกยาว 0.7–1.4 ซม. กลีบเลี้ยงสีม่วงน้ำตาลอมเขียว เชื่อมติดกัน ยาว 1.3–2 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกตื้น ๆ รูปสามเหลี่ยม ดอกสีแดงสด กลีบด้านในสีเหลืองแซม หลอดกลีบยาว 4.7–5.8 ซม. กลีบคู่บนยาว 0.6–1 ซม. แฉกลึก 2.5–6.5 มม. บานออก กลีบคู่ข้างยาว 0.7–1 ซม. กลีบล่าง 1 กลีบ ยาวกว่าคู่ข้างเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดภายในหลอดกลีบ ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอกเล็กน้อย คู่หน้าก้านชูอับเรณูยาว 2.2–2.4 ซม. คู่หลังยาว 1.5–2 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 1 อัน ขนาดเล็ก จานฐานดอกเป็นวง เกสรเพศเมียมีขนละเอียดและขนต่อมกระจาย รังไข่ยาว 1.4–2.8 ซม. มีก้านยาว 1.8–2.8 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.6–1.5 ซม. ผลแห้งแตก ยาว 19–35 ซม. เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก มีปุ่มกระจาย มีรยางค์รูปเส้นด้ายทั้งสองด้าน ยาว 6–8 มม.

 

การกระจายพันธุ์  พบที่คาบสมุทรมลายู ชวา สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบชื้น ความสูง 100–900 เมตร

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 18 มกราคม 2560

ภาพ  สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล (เขาช่อง ตรัง)

เอกสารอ้างอิง
Middleton, D. J. 2007. A revision of Aeschynanthus (Gesneriaceae) in Thailand. Edinburgh Journal of Botany 64 (3): 414–418.