Plant of the month March,2007
English (ไทย)

 

 

ปอเส็ง  
Pentapetes phoenicea L., Sp. Pl. 2: 698. 1753.
วงศ์ Malvaceae

ไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่ม สูง 1–1.5 ม. แตกกิ่งสั้น ๆ เปลือกเรียบ เหนียวเป็นเส้นใย ใบรูปใบหอกแคบ บางครั้งรูปหัวลูกศร ยาว 3–14 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่มหรือป้าน แผ่นใบมีขนประปรายทั้งสองด้าน ขอบใบจักฟันเลื่อยค่อนข้างลึก เกือบไร้ก้านหรือก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกมี 1–2 ดอก ก้านช่อสั้น ก้านดอกย่อยยาว 0.1–0.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมแคบ ๆ เชื่อมติดกันที่โคน ยาว 0.5–0.7 ซม. ปลายแหลมยาวคล้ายหนามหรือคล้ายตะขอ มีขนหยาบกระจาย ติดทน กลีบดอกเรียงซ้อนเหลื่อม รูปถ้วยกว้าง สีชมพูหรือแดง มีสีขาวที่โคนด้านในกลีบ แผ่นกลีบรูปไข่กลับ ปลายกลีบกลม ยาว 1–2 ซม. เกสรเพศผู้ 15 อัน ติดกันเป็น 5 กลุ่มสั้น ๆ มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 5 อัน ติดระหว่างกลุ่ม รูปแถบ ขอบพับงอ ยาวเท่า ๆ กับกลีบดอก รังไข่รูปรี มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ หรือยาวกว่าแผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเล็กน้อย ผลทรงกลม มี 5 พู แตกตามยาว มีขนหยาบกระจาย เมล็ดมี 10 เมล็ด หรือมากกว่า

 

 

การกระจายพันธุ์  พบที่อินเดีย จีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาคตามท้องนา ที่โล่งชื้นแฉะ ความสูงไม่เกิน 100 เมตร เปลือกเหนียว ใช้ทำเชือก

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 23 ธันวาคม 2559

ภาพ  ราชันย์ ภู่มา (ระโนด สงขลา)

เอกสารอ้างอิง
Phengklai, C. 2001. Sterculiaceae. In T. Santisuk & K. Larsen (eds.). Flora of Thailand Vol. 7 part. 3: 597.