Plant of the month November,2005
English (ไทย)

 

 

เถาพันดง  
Pothos macrocephalus Scort. ex Hook.f., Fl. Brit. Ind. vi.: 553. 1893.
วงศ์ Araceae

ไม้เถา ลำต้นเลื้อยเกาะ สูงได้ถึง 15 ม. ใบเรียงห่าง ๆ หรือชิดกัน ก้านใบยาว 0.5–1.5 ซม. มีปีกกว้าง ใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ยาว 0.5–1.5 ซม. มีเส้นขอบใบ 2–4 เส้น ยอดที่มีดอกมีใบประดับย่อยขนาดเล็กและเกล็ดหุ้มยอด ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกช่อเดี่ยว ก้านช่อยาว 4–10 ซม. ตั้งตรง สีเหลืองอมส้ม กาบรูปไข่ โค้ง ขนาด 0.4–1.2 x 0.4–1 ซม. ผิวคล้ายมีนวลแป้ง โคนรูปหัวใจหุ้มก้านช่อดอก ปลายแหลมมีติ่ง ก้านช่อสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อน ยาว 2.7–4 ซม. ช่อส่วนปฏิสนธิรูปรี สีเหลืองอ่อน ยาว 1.2–1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 4 อัน รังไข่แบนรีเป็นเหลี่ยม ช่อผลมี 1–5 ผลย่อย ผลสดมีหลายเมล็ด รูปรี ยาว 1–1.7 ซม.

 

การกระจายพันธุ์  พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ธารโต จังหวัดยะลา เกาะตามต้นไม้ในป่าดิบชื้น ความสูง 50–300 เมตร

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 7 ธันวาคม 2559

ภาพ  ราชันย์ ภู่มา (ธารโต ยะลา)

เอกสารอ้างอิง
--