Plant of the month October,2002
English (ไทย)

 

 

พุดปากเป็ด  
Kopsia angustipetala Kerr, Bull. Misc. Inform. Kew 1937: 42 1937; in Fl. Siam. Enum. 2: 437; D.J. Middleton, Fl. Thailand 7: 61. 1999. 
วงศ์ Apocynaceae

ไม้พุ่มสูง 2–5 ม. มียางสีขาว ใบเรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน ขนาด 1–4 x 5–11 ซม. ปลายใบเป็นติ่งเรียวแหลม หรือเป็นติ่งและเว้าบุ๋ม ขอบใบเรียบ ม้วนลง ฐานใบสอบเป็นรูปลิ่ม เส้นแขนงใบ 15–20 คู่ มีเส้นแขนงใบย่อยแทรกจำนวนมาก ปลายจรดกันและนูนทั้ง 2 ด้านของแผ่นใบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว 0.3–0.5 ซม. อวบหนา ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบ มีขนสั้นนุ่ม ก้านช่อดอกยาว 1–8 ซม. ดอกย่อยเป็นกลุ่ม มีขนสั้นนุ่ม ก้านดอกย่อยสั้นมาก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปหอก ยาวประมาณ 0.5 ซม. กลีบดอกสีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 1.3–1.5 ซม. ปลายเป็นแฉกรูปหอกยาว 0.7–0.8 ซม. ภายในหลอดมีขนนุ่ม ดกสรเพศผู้อยู่ภายในหลอดกลีบดอก ติดอยู่สูงจากโคนกลีบ 1–1.3 ซม. ก้านเกสรยาวประมาณ 6 มม. อับเรณูรูปไข่แคบ ยาวประมาณ 1.3 มม. จานรองดอกมี 2 พู ยาวประมาณ 1 มม. รังไข่มี 2 คาร์เพล ยาวประมาณ 0.8 มม. มีขนนุ่มด้านบน ก้านเกสรเรียว ยาวประมาณ 1 ซม. ผลแบบเมล็ดแข็งเดี่ยว รูปรีแคบ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน

 

 

การกระจายพันธุ์  พบที่ลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ขึ้นริมลำธารในป่าดิบแล้ง ดินทราย ความสูง 200–300 เมตร

หมายเหตุ  แก้ไขข้อมูล 28 ตุลาคม 2559

ภาพ  ราชันย์ ภู่มา, มานพ ผู้พัฒน์ (ภูวัว หนองคาย)

เอกสารอ้างอิง
Middleton, D.J. 1999. Apocynaceae. In T. Santisuk & K. Larsen (eds.), Flora of Thailand Vol. 7 Part 1. Dimond Printing, Bangkok: 61.