รายงานสรุปสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ 255
6

 
     
 

 

 
 
  ปี 2556  
 
 
ประจำเดือนกันยายน 2556    
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556    
ประจำเดือนเมษายน 2556    
ประจำวันที่ 1 ต.ค.2555- 28 มีนาคม 2556    
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
ประจำวันที่ 15 มกราคม 2556 
 
 
 
     
     
 
  ปี 2555  
 
 

 

  ประจำวันที่ 1 ต.ค.-28 ธ.ค. 2555
  ประจำวันที่ 1 ต.ค.-30 พ.ย. 2555
  สรุปคดีประจำปี 2555 (1 ต.ค.-30 ก.ย.2555)
  ประจำวันที่ 30 กันยายน 2555
  ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
  ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
  ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
  ประจำวันที่ 30 เมษายน 2555

  ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2555
  ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
  ประจำวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2555
  ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
  ประจำวันที่ 30 มกราคม 2555
  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2555
  ประจำวันที่ 16 มกราคม 2555
  ประจำวันที่ 9 มกราคม 2555
 
 
 
     
     
 
  ปี 2554   
     
 
     
 

กลับหน้าแรกกรมอุทยาน: Back

 
 

โดย  สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช