เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
update 22.02.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ในท้องที่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหงบางส่วน ตำบลเมืองงาย ตำบลเมืองคอง ตำบลเชียงดาว และตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 521 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 325,625 ไร่ พื้นที่รับผิดชอบอยู่ในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 หมายเลขระวาง 4747 I 4747 IV 4748 II 4748 III

สภาพภูมิประเทศ:

ภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดดอยหลวงเชียงดาว สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,175 เมตร บนยอดดอยมักมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลา สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน สภาพป่าบนยอดดอยมักเป็นป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดถนนสายบ้านแม่จา-เวียงแหง และลำห้วยแม่แตะ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ จดลำห้วยแม่นะ ห้วยแม่กอกน้อย และลำห้วยแม่แตง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จดที่ทำกินราษฎร ตำบลเมืองงาย และตำบลเชียงดาว ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ลำห้วยแม่แตะ ลำห้วยแม่แตง และที่ทำกินของราษฎร ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทรัพยากรป่าไม้:

1.ป่าดงดิบเขา
2.ป่าสนเขา
3.ป่าเบญจพรรณ
4.ป่าเต็งรังป่าดิบแล้ง

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ เลียงผา และกวางผา เสือโคร่ง เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวดาว บ่าง ชะนีมือขาว ค่างแว่นถิ่นเหนือ ลิงวอก อีเก้ง หมาไน ลิ่นหรือนิ่ม เป็นต้น

2. สัตว์ปีกหรือนก ได้แก่ นกกก นกแก๊ก นกกางเขนดง นกตั้งล้อ นกพญาไฟใหญ่ นกเปล้าหางเข็ม เป็นต้น

3. สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าปูลู ตะพาบน้ำ เต่าหกหรือเต่าเหลือง แลนหรือตะกวด งูจงอาง งูสิง งูเหลือม กิ้งก่าดง เป็นต้น

4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้แก่ กระท่างหรือกระทั่ง กบทูดหรือเขียดแลว ส่วนชนิดอื่น เช่น อึ่งอ่างบ้าน อึ่งขาดำ เป็นต้น

5. ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาจาด ปลาขี้ยอก ปลาแม่แปบ ปลาสร้อยเกล็ดถี่ ปลาตะเพียน ปลากด เป็นต้น

6. แมลง ได้แก่ ด้วงกว่างดาว ด้วงกว่างห้าเขา ด้วงคีมยีราฟ ผีเสื้อกลางคืนหางยาว ผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อกลางคืนค้างคาว เป็นต้น

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ตู้ปณ. 12 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร (054) 221309 หรือ (01) 8837731

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พ.ศ. 2521
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ดาวน์โหลดเอกสาร KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916
กลับหน้าแรก