เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน

update 22.02.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

ที่ตั้ง (Location) ของพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม และตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเส้นละติจูดที่ 5-47-000 E ถึง 5-52-853 E และเส้นลองติจูดที่ 16-15-450 N ถึง 16-53-475 N 

สภาพภูมิประเทศ:

ประกอบด้วยภูเขาเทือกเขาน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ทางด้านทิศตะวันตก และค่อยๆ ลาดลงมาทางทิศตะวันออก ก่อเกิดเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แม่น้ำหลายๆ สายหล่อเลี้ยงราษฎรตามแนวเขตป่า อีกทั้งยังมีที่ราบขนาดใหญ่บนภูเขาสูง

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดแนวเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ จดแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก จดแนวประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบุณฑริก - ป่าห้วยยอดมน (บางส่วน) ในท้องที่ตำบลห้วยข่า ตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก และตำบลโนนก่อ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าเต็งรัง
2. ป่าเบญจพรรณ
3. ป่าดงดิบแล้ง
4. ป่าดงดิบเขา

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนี้  เลียงผา ช้างป่า เสือโคร่ง วัวแดง กวางป่า หมาใน กระต่าย เป็นต้น

2. สัตว์ปีก ดังนี้  นกยางกรอก  นกกระปูด นกเขา นกโพระดก นกกระจิบ เป็นต้น

3. สัตว์เลื้อยคลาน  เต่าเหลือง ตุ๊กแกบ้าน ตะกวดหรือแลน เหี้ย งูเหลือม  งูสิง งูเขียวดอกหมาก

4.  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ดังนี้ คางคกบ้าน  อึ่งจิ๋ว เขียดหลังขีด กบนา เขียดตะปาด

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ตู้ ปณ. 14 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

 

 

 

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

เอกสารดาวน์โหลด พระราชกฤษฏีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน ปี พ.ศ 2552
เอกสารดาวน์โหลด แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916
กลับหน้าแรก