HOME ABOUT PHOTOS CONTACT

วาฬบลูด้า

Eden's whale

boy

ลักษณะทั่วไป


ลักษณะภายนอกของปลาวาฬบรูด้า มีลำตัวเรียว ผิวหนังเรียบ ครีบหลัง (Dorsal fin) มีขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางส่วนหาง มีซี่กรอง (Baleen plates) สำหรับกรองอาหารอยู่บนขากรรไกรบน ใต้คางมีร่อง (Throat grooves หรือ Ventral Pleats) ร่องใต้คางนี้จะขยายออกในขณะที่กำลังกินอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับเหยื่อ ร่องใต้คางนี้จะยาวพาดไปจนถึงสะดือ (Navel) สะดือตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของความยาวลำตัว ครีบด้านข้างเรียกว่า Flipper ครีบหลัง แพนหางใหญ่ (Fluke) ส่วนตา (Eye) และหู (Ear) มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัว หูอยู่หลังลูกตา หูเป็นช่องเล็ก ๆ ซึ่งบางครั้งสังเกตเห็นได้ยาก มีช่องหายใจ 2 ช่อง (Double blow holes) และมีสันที่หัว 3 สัน ส่วนหัวเรียกว่า Rostrum ขากรรไกรล่าง (Lower jaws) มีลักษณะโค้งและยาว

สัดส่วน

20-25 ตัน
น้ำหนัก
14-15.5 เมตร
ความยาวลำตัว
50 ปี
ช่วงอายุเฉลี่ย
10-12 เดือน
ระยะตั้งท้อง

อาหาร

Avatar Avatar Avatar Avatar

โปร์ไฟล์

 • อนุกรมวิธาน
 • ชื่อไทย
 • ชื่อสามัญ
 • ชื่อวิทยาศาสตร์
 • สถานภาพการสูญพันธุ์
 • ชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุรักษ์ (cites)
 • กฎหมาย
 • วาฬบลูด้า
 • วาฬบลูด้า
 • Eden's whale
 • Balaenoptera edeni
 • กำลังดำเนินการ
 • Appendix I
 • พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2546/สัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 16

ลักษณะ

Avatar
ส่วนของหัว

ส่วนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน ครีบหลังเล็กและปลายแหลม มีร่องใต้คาง 40-70 ร่องยาวเกือบถึงสะดือหรือพ้นแนวสะดือ
Avatar
ส่วนของปาก

วาฬบลูด้าไม่มีฟัน แต่มีซีกรองเล็กๆสีเทา จำนวน 250-370 คู่ มีขนาดสั้น โดยยาวสูงสุด 0.4 ม.ไว้ใช้กรองอาหาร
Avatar
ส่วนของหลังและผิวหนัง

ลำตัวเพรียวยาว สีเทาดำ ท้องสีอ่อน หรือชมพู ครีบหลังอยู่ค่อนไปทางหางเป็นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างตั้งตรงปลาย ปลายครีบแหลม
Avatar
ส่วนของหาง

แพนหางมีขนาดใหญ่ไว้ค่อยบังคับทิศทางว่ายน้ำ


พื้นที่การกระจายพันธุ์

รูปภาพ


Contact Me


61 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok

02-561-0777 ต่อ 1660

it1660@outlook.com