HOME ABOUT PHOTOS CONTACT

เต่ามะเฟือง

Original Content By nextstep

boy

ลักษณะทั่วไป


ลักษณะรูปร่างของเต่ามะเฟืองที่โดดเด่นคือมีกระดองคล้ายผลมะเฟือง และครีบคู่หน้าไม่มีเล็บตั้งแต่ออกจากไข่ ความลึกที่เต่ามะเฟืองสามารถดำน้ำได้คือ 1,280 เมตร เป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตัวโตเต็มที่อาจมีขนาดมหึมาถึง 2 เมตรกว่า และทำน้ำหนักได้ราวๆครึ่งตันเลยทีเดียว วางไข่ครั้งละ ประมาณ 66 -104 ฟอง ไข่มีสีขาวออกแดงเรืองๆ ขนาดไม่ธรรมดาจะใหญ่กว่าเต่าทะเลชนิดอื่น ๆ คือมีขนาดความยาวรอบ 2.5 นิ้ว ใช้เวลาฟักเป็นตัวราว 60 วัน เมื่อลูกเต่าเกิดมันจะรีบคลานลงสู่ท้องทะเลในทันที ในช่วงอาทิตย์แรกเต่ามะเฟืองน้อยจะได้รับอาหารจากไข่แดงติดอยู่ ตลอดชีวิต เต่ามะเฟืองจะใช้ชีวิตในทะเลลึก ยกเว้นเพียงช่วงที่ต้องสืบพันธุ์จึงจะกลับเข้ามาตามชายฝั่ง

สัดส่วน

400-900 ก.
น้ำหนัก
150-200 ซม.
ความยาวลำตัว
10-20 องศา
อาศัยอุณหภูมิน้ำ
66-104 ฟอง
วางไข่ครั้งละ

อาหาร

Avatar Avatar Avatar

โปร์ไฟล์

 • อนุกรมวิธาน
 • ชื่อไทย
 • ชื่อสามัญ
 • ชื่อวิทยาศาสตร์
 • สถานภาพการสูญพันธุ์
 • ชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุรักษ์ (cites)
 • กฎหมาย
 • เต่ามะเฟือง
 • เต่ามะเฟือง
 • Leatherback turtle
 • Dermochelys coriacea
 • เสี่ยงวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ (CR)
 • Appendix l
 • พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2558 /สัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 18

ลักษณะ

Avatar
ลักษณะใบหน้า.

จะงอยปากบนมีลักษณะเป็นหยัก 3 หยัก กินอาหารที่อ่อนๆเช่น แมงกะพรุน แพลงตอน สาหร่าย เป็นต้น
Avatar
ลักษณะกระดอง.

ลักษณะกระดองไม่เป็นเกล็ด แต่เป็นแผ่นหนังหนาสีดำ อาจมีแต้มสีขาวประๆ ทั่วตัว กระดองเป็นสันนูนตามแนวความยาวจากส่วนหัวถึงท้ายจำนวน 7 สัน (รวมขอบข้าง) ไม่มีเกล็ดปกคลุมส่วนหัว บางรายงานว่ามีลักษณะคล้ายผลมะเฟือง
Avatar
ลักษณะครีบ.

ครีบหน้าใหญ่ลักษณะเหมือนใบพาย ครีบคู่หน้าไม่มีเล็บ
ปัจจัยคุกคาม

Avatar

พื้นที่อาศัย

Avatar

รูปภาพ


Contact Me


61 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok

02-561-0777 ต่อ 1660

it1660@outlook.com