เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
update 18.05.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง กำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาเมือง ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า ตำบลทากาด ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และตำบลแม่สัน ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พื้นที่รับผิดชอบ 364,449 ไร่ หรือ 583 ตารางกิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบอยู่ในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 หมายเลขระวาง 4745 I 4745 II 4845 III , 4845 IV

สภาพภูมิประเทศ:

เขนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวไปตามแนวทิศเหนือและทิศใต้ กั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางมีด้านลาดทางทิศตะวันออก จังหวัดลำพูนมีด้านลาดทางทิศตะวันตก ยอดเขาที่สูงที่สุด คือดอยนกสูง ความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำสุด 250 เมตร สูงสุด 1,293 เมตร และมีหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จด ทางหลวงหมายเลข 1033 เส้นทางอำเภอแม่ทา-อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ จด ห้วยแม่แสมใต้ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก จด ทางหลวงหมายเลข11 เส้นทางจังหวัดลำปาง-จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จด ทางหลวงหมายเลข 1134 เส้นทางบ้านแม่อาว-อำเภอทุ่งหัวช้าง

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าดิบเขา
2. ป่าดิบแล้ง
3. ป่าเบญจพรรณ
4. ป่าเต็งรัง

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์ป่า ดังนี้ หมี เสือ เก้ง ไก่ป่า เหยี่ยว นกเอี้ยงสาริกา นกเขาลาย กิ้งก่าบิน กระรอกบินเล็ก ลิ่น แลน บ่าง หมูป่า ตุ่น งูกะปะ งูเหลือม งูเห่า

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ตู้ปณ. 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร (01)886-4426

 

 

 

 

 

 

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง พ.ศ.๒๕๒๓
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองทั้งหมด

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก