ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า

               1) กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ในครั้งนี้ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วย
               แต่ส่วนวิจัยสัตว์ป่ายังคงอยู่กับสำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เช่นเดิม

.......................................................................................................................................................................