_
            โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            ประวัติความเป็นมา
            สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2517 กรมป่าไม้ โดยกองจัดการป่าไม้สมัยนั้น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี ตามพระราชประสงค์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทอดพระเนตรเห็นต้นโกงกาง ซึ่งชาวบ้านนิยมนำมาเผาถ่าน ทรงมีความสนพระราชหฤทัย ในการที่จะสนับสนุนการปลูกพันธุ์ไม้ บริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรี กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งเป็นโครงการพิเศษขึ้น โดยกำหนดเอาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย เนื้อที่ 1,984 ไร่ ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าบกภูเขาที่ดินริมหาดชายทะเล และที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อพัฒนาเป็นป่าเอนกประโยชน์ที่จะผลิตไม้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ป้องกันลมพายุ และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นป่าตัวอย่าง เพื่อชักจูงใจให้ประชาชนสนใจปลูกบำรุงรักษาป่าธรรมชาติ ที่สวยงามไว้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังต่อไป

           ปี พ.ศ. 2527 จัดตั้งเป็นวนอุทยาน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งสภาพป่าชายเลน มีทิวทัศน์ธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงาม และมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนได้โดยสะดวก ปัจจุบันได้โอนงานให้สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี ไปควบคุมดูแล ตั้งแต่เดือนเมษายน 2539 เป็นต้นมา และเพื่อให้การดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าเป็นไปตามกระแสพระราชดำรัส จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           


            มีเนื้อที่ 1,984 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเก่า-ป่าคลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศเหนือ จด ที่ดินกรรมสิทธิ์ บริษัท ปราณบุรี เรียลเอสเตท จำกัด
ทิศใต้ จด ที่ดินกรรมสิทธิ์ของราษฎร หมู่บ้านปากน้ำปราณ
ทิศตะวันออก จด ชายทะเลปากน้ำปราณ
ทิศตะวันตก จด ที่ดินกรรมสิทธิ์ของราษฎรและที่ดินกรรมสิทธิ์ บริษัท ปราณบุรี เรียลเอสเตท จำกัด

สภาพป่าแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
ป่าดิบแล้ง : บริเวณเขาเจ้าพ่อหัวราม และ เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง
ป่าชายเลน : บริเวณที่ราบเชิงเขาเจ้าพ่อหัวราม ถึงถนนทางเข้าวนอุทยาน
ป่าสนทะเล : บริเวณด้านติดทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นป่าปลูก


            1. ชายหาดทะเลและป่าสนทะเล
ที่ทอดขนานยาวไปกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีชื่อว่า "หาดปราณบุรี" เป็นหาดทรายขาวสะอาด ความยาวประมาณ 1,000 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวนอุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท้องทะเล เกาะเต่า เกาะสิงห์โต เขาตะเกียบ และ เขาเต่า

____2. ทิวทัศน์ของป่าชายเลน ซึ่งมีพันธุ์ไม้หลายชนิด ตลอดจนระบบนิเวศของป่าชายเลนที่น่าศึกษา ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งอยู่ตอนกลางของวนอุทยานฯ

____3. ทิวทัศน์ของป่าดิบแล้ง ซึ่งเป็นป่าบกบริเวณเขาเจ้าพ่อหัวรามและเขาเจ้าแม่ทับทิมทอง อยู่ทางทิศตะวันตกของวนอุทยานฯ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพด้านล่างได้อย่างสวยงาม

____4. ทิวทัศน์บริเวณปากน้ำปราณบุรี มีหมู่บ้านชาวบ้าน ชาวประมง ซึ่งเป็นชุมชนที่ทำอาชีพประมง และมีป่าไม้โกงกางบริเวณสองฝั่งแม่น้ำปราณบุรี เป็นทัศนียภาพที่น่าชมมาก

____


            การเดินทางไปวนอุทยานปราณบุรี มีความสะดวกทั้งทางบกและทางทะเล
            ทางบก จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตรงหลักกิโลเมตรที่ 246 (บ้านหนองหอย) ทางแยกซ้ายมือตามถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 4,480 กิโลเมตร เข้าถึงที่โครงการฯ
            จากอำเภอหัวหิน ตามถนนเพชรเกษมแยกซ้ายมือ ตามถนนลาดยางถึงโครงการฯ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
            จากอำเภอปราณบุรี ตามถนนเพชรเกษม ขึ้นไปทางอำเภอหัวหิน แยกขวาไปตามถนนลาดยางถึงโครงการฯ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
            ทางทะเล จากอำเภอหัวหินแล่นเรือเรียบฝั่งทะเลอ่าวไทย มาขึ้นที่ชายหาดปราณบุรี
            จากหมู่บ้านปากน้ำปราณ นั่งเรือข้ามแม่น้ำปราณบุรี จะถึงโครงการฯ


             หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่
........
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
             493/29 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
             โทร. 0-3243-3660 ต่อ 201
........หรือติดต่อที่โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี