การตรวจราชการรอบที่ 1
(Project Review)

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ตรวจราชการกรม (นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์)   วันที่12-16 มกราคม 2558  ในพื้นที่ สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น)
 
    การตรวจราชการ รอบที่ 3
(
Project Review)
      
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของผู้ตรวจราชการกรม (นายอดิศร นุชดำรงค์)   วันที่ 14-17 สิงหาคม 2557 ในพื้นที่ สบอ. 8    
 
  สบอ.1    สบอ.2    สบอ.3    สบอ.4    สบอ.5    สบอ.6
สบอ.7    สบอ.8    สบอ.9    สบอ.10    สบอ.11    สบอ.12
สบอ.13    สบอ.13 (สาขาลำปาง)    สบอ.14    สบอ.15    สบอ.16    สผต.
       
 
              e-Mail Address:  inspect1944@gmail.com