Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


       
     
 

การให้บริการของห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ให้บริการหนังสือทั่วไป หนังสือที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ

ให้บริการ หนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ วารสารทั่วไป และวารสารที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้

บริการสืบค้นหนังสือผ่านทางระบบสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และห้องสมุดสำนักงานหอพรรณไม้

แจกเอกสารเผยแพร่

ห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช รับสนับสนุนหนังสือทุกประเภทที่อยู่ในสภาพดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 561 0777 ต่อ 1416

   
     
 

 

   
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ส่วนพัฒนา สำนักงานหอพรรณไม้ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ ส่วนสิ่งแวดล้อม