สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  

 

การเตรียมความพร้อมประจำปี 2564 ในพื้นที่ป่าพรุ

 

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สปฟ. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม มอบแนวทาง
พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเชียงใหม่ วันที่ 2 เมษายน 2564

 

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สปฟ. ลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อวางแผนการการดำเนินงานควบคุมไฟป่า
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก วันที่ 10 มีนาคม 2564

 

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2563

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

 

อส. เตรียมแผนเชิงรุกเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2563

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2563

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563

 

วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ครบรอบ 18 ปี วันที่ 2 ตุลาคม 2563

 

การประชุม "การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" วันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

การประชุมมอบแนวทางตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2563

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันภาคเหนือ ปี 2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2563

 

เตรียมความพร้อม ป้องกันไฟในพื้นที่ป่าพรุ 2563

 

อธิบดีกรมอุทยานฯ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 เม.ย. 2563

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส.
เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟในพื้นที่ อช.ภูกระดึง วันที่ 1 มี.ค. 2563

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นำทีมขึ้นภูกระดึง
สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ วันที่ 29 ก.พ. 2563

 

นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
ตรวจเยี่ยม จนท. ดับไฟป่า ในพื้นที่ จ.น่าน วันที่ 12 ก.พ. 2563

 

โครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่า
และแก้ไขปัญหาหมอกควันฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ก.พ. 2563

 

อส. ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 30 ม.ค. 2563

 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน วันที่ 24 ม.ค. 2563

 

โครงการ ”จิตอาสา”สนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันฯ จ.ลำปาง วันที่ 18 ม.ค. 2563

 

การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ประจำปี 2563 วันที่ 16 ม.ค. 2563

 

นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่หน่วยงานควบคุมไฟป่า
ในพื้นที่ สบอ.7(นครราชสีมา) และ สบอ.8(ขอนแก่น) วันที่ 20-23 ธ.ค. 2562

 

นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่หน่วยงานควบคุมไฟป่า
ในพื้นที่ สบอ.1 (สาขาสระบุรี) และ สบอ.7(นครราชสีมา) วันที่ 18-19 ธ.ค. 2562

 

ออส. ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์ยังชีพแก่พนักงานดับไฟป่าและผู้พิทักษ์ป่า
ณ สถานีควบคุมไฟป่าขุนพะวอ - น้ำตกพาเจริญ วันที่ 18 ธ.ค. 2562

 

การประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 25 ก.ย. 2562

 

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 ก.ย. 2562

 

ภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 ก.ย. 2562

 

รมว.ทส. ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 8 ก.ย. 2562

 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจสอบติดตาม
แผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง วันที่ 4 ก.ย. 2562

 

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตามนโยบายและความห่วงใยของ รมว.ทส. วันที่ 4 ก.ย. 2562

 

โครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2562 ในหัวข้อ
“ก้าวย่างสำคัญสู่อนาคต ลดไฟป่าและหมอกควัน” วันที่ 30-31 ส.ค. 2562


นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง วันที่ 15 ส.ค. 2562


นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 3 ส.ค. 2562


การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า
ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จ.กาญจนบุรี


การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
และป่าพรุทะเลน้อย จากความห่วงใยของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร


ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า เดินทางไปตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
และร่วมบินตรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562


นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สปฟ. พร้อมด้วย นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผอ.สคฟ.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ กอ. พรุทะเลน้อย และ กอ. พรุควนเคร็ง วันที่ 30 มิถุนายน 2562


สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ไฟป่าปัญหาเดิมๆ เพิ่มเติมคือหมอกควัน
ถึงเวลาเดินหน้าจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ" วันที่ 20 มิถุนายน 2562


นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล เข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า วันที่ 17 มิถุนายน 2562


นายธัญญา เนติธรรมกุล อด.อส. พร้อมด้วย ผอ. สปฟ.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ณ กอ.พรุโต๊ะแดง วันที่ 16 มิถุนายน 2562


การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟป่าขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพลของกองทัพบก
ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคใต้


การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟป่าขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพลของกองทัพบก
ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ และภาคกลาง


การประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 8 (14th TWG Mekong & 8th MSC Mekong) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา


การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานดับไฟป่า
ในท้องที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า


การตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และมอบนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
ของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนไฟป่า
วันที่ 24 เมษายน 2562


การตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และมอบนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดเชียงราย
ของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


งานมหกรรม ๔ ภาค (ภาคใต้) ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน
คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำใน ไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน


งานมหกรรม ๔ ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน
คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำใน ไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน


โครงการ "มอบอุปกรณ์เดินป่าและยังชีพแก่ผู้พิทักษ์ป่า"


งานมหกรรม ๔ ภาค (ภาคกลาง) ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำใน ไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน


งานมหกรรม ๔ ภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำใน ไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน
การประชุมการเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า
ทำแนวกันไฟ ๒ แผ่นดิน (ไทย - เมียนมา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก "พายุปาบึก"

การตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า

ของผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๖ ปี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


โครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่าประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “ไฟป่า ๔.๐”

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช จังหวัดชลบุรี

โปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ Dubb Fire

เครื่องมือช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า

 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคใต้ จังหวัดชุมพร

 


โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน
(ลาว-เมียนมา-ไทย)

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน

(ไทย-ลาว-เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๕ ปี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


โครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

"แก้ไขวิกฤติไฟป่า เพื่อการพัฒนาป่าพรุที่ยั่งยืน "

ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช


การประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง
เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกซ้อมร่วมดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา)
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐


โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในสังกัด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐


การประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot)
จากดาวเทียม MODIS Terra / Aqua เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


ประธานเปิดโครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2559

"อง์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ในศตวรรษที่ 21"

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

นายศิริ อัคคะอัคร ผอ. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์

ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับและบรรยายให้แก่การศึกษาดูงาน

ของคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน (The Royal Kingdom of Bhutan)

ณ ห้องประชุมส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า