วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 19
   
3 มกราคม 2562

01.50
11.15
   
2 มกราคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.35
13.40
   
1 มกราคม 2562

02.05
11.30
12.55
22.20
   
31 ธันวาคม 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.45
13.50