รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2564

23 มิถุนายน 2564  
Download
22 มิถุนายน 2564  
Download
21 มิถุนายน 2564  
Download
20 มิถุนายน 2564  
Download
19 มิถุนายน 2564  
Download
18 มิถุนายน 2564  
Download
17 มิถุนายน 2564  
Download
16 มิถุนายน 2564  
Download
15 มิถุนายน 2564  
Download
14 มิถุนายน 2564  
Download
13 มิถุนายน 2564  
Download
12 มิถุนายน 2564  
Download
11 มิถุนายน 2564  
Download
10 มิถุนายน 2564  
Download
9 มิถุนายน 2564  
Download
8 มิถุนายน 2564  
Download
7 มิถุนายน 2564  
Download
6 มิถุนายน 2564  
Download
5 มิถุนายน 2564  
Download
4 มิถุนายน 2564  
Download
3 มิถุนายน 2564  
Download
2 มิถุนายน 2564  
Download
1 มิถุนายน 2564  
Download