วันที่
Hotspot

MODIS

VIIRS
 
เมษายน 2564
19 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
18 เมษายน 2564


01.30


10.50


13.55

ไม่มีข้อมูล

 
17 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.15


22.35

 
16 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


11.00


14.10

ไม่มีข้อมูล

 
15 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.25


22.50

 
14 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


11.15


14.25

ไม่มีข้อมูล

 
13 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


10.30


13.40

ไม่มีข้อมูล

 
12 เมษายน 2564


02.05


11.25


14.35


22.20

 
11 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.50

ไม่มีข้อมูล

 
10 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


11.40


13.10


22.30

 
9 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


10.55


14.05

ไม่มีข้อมูล

 
8 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.20


22.45

 
7 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


11.10

ไม่มีข้อมูล


22.00

 
6 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


10.25


13.35

ไม่มีข้อมูล

 
5 เมษายน 2564


02.00

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


22.15

 
4 เมษายน 2564

ไม่มีข้อมูล


10.40


13.45

ไม่มีข้อมูล

 
3 เมษายน 2564


02.10

ไม่มีข้อมูล


13.05


22.25

 
2 เมษายน 2564


01.25


10.50


14.00

ไม่มีข้อมูล

 
1 เมษายน 2564


02.20


11.45


13.15


22.40