สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  

 

การเตรียมความพร้อมประจำปี 2564 ในพื้นที่ป่าพรุ

 

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สปฟ. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม มอบแนวทาง
พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเชียงใหม่ วันที่ 2 เมษายน 2564

 

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สปฟ. ลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อวางแผนการการดำเนินงานควบคุมไฟป่า
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก วันที่ 10 มีนาคม 2564

 

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

         

ข้อมูล HOTSPOT

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

สถิติไฟป่า


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
   

หมายเหตุ : เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ควรเปิดโดยโปรแกรม chrome หรือ firefox จึงจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วน