ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

   
เลขที่หนังสือ :
เรื่อง :
 
 

 
         
เลขที่หนังสือ/ประกาศ เรื่อง วันที่นำขึ้นข้อมูล    
 สบอ.8 (ขอนแก่น)   ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการท่องเที่ยวดูนก ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [5/11/2563 9:46:34] [Click]  
 สำนักสนองงานพระราชดำริ  ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว [20/4/2563 10:36:28] [Click]