Plant of the month March,2012
English (ไทย)

 

 

พิศวง  
Paradombeya burmanica Stapf, Hooker's Icon. Pl. 28: t. 2743. 1902.
วงศ์ Malvaceae (Dombeyoideae)

ไม้พุ่ม สูง 3–4 ม. บางครั้งทอดเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม หูใบรูปเส้นด้าย ยาวได้ถึง 7 มม. ร่วงเร็ว ใบเรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปใบหอก ยาว 6–14 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวเป็นติ่งแหลม โคนมน กลม มักเบี้ยว แผ่นใบมีขนประปราย ขอบใบจักซี่ฟันชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น เส้นแขนงใบข้างละ 5–7 เส้น เรียงเกือบจรดขอบใบ เส้นโคนใบ 3 เส้น ก้านใบพอง ยาวประมาณ 4–5 มม. ดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ มี 3–7 ดอก ก้านดอกสั้น ยาวได้ประมาณ 5 มม. ริ้วประดับ 2–3 อัน ติดที่ข้อเหนือจุดกึ่งกลางก้านดอก ยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. ปลายแหลม กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ ติดระหว่างกลีบเลี้ยง เกือบสมมาตร กลีบรูปสามเหลี่ยมกลับ ยาว 0.5–1 ซม. โคนเรียวแคบ ปลายตัดไม่เป็นระเบียบ เกสรเพศผู้แยก 5 กลุ่ม ๆ ละ 3 อัน สั้นกว่าเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันที่โคน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปลิ้น ติดระหว่างกลุ่มเกสรเพศผู้ สั้นกว่าหรือยาวเท่า ๆ กลีบดอก รังไข่รูปไข่กลับ มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน ยอดเกสรหยักเป็นพูแคบ ๆ 5 พู แคปซูลรูปไข่ มี 5 ซีก

 

 

การกระจายพันธุ์  พบที่พม่าและภาคเหนือของไทยที่ดอยเชียงดาวและดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามชายป่าดิบเขา ที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1000–2300 เมตร

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 17 มกราคม 2560

ภาพ  ปรีชา การะเกตุ (ดอยเชียงดาว เชียงใหม่)

เอกสารอ้างอิง
Phengkhlai, C. 2005. Bombacaceae. In Flora of Thailand Vol. 9 part 1: 31–32.
Tang, Ya, M.G. Gilbert and L.J. Dorr. 2007. Sterculiaceae. In Flora of China. Vol. 12: 330.