Plant of the month April,2005
English (ไทย)

 

 

ก่อเดือยไก่  
Polyosma integrifolia Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 658. 1825.
วงศ์ Escalloniaceae

ไม้ต้น สูง 5–15 ม. ใบเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ขนาด 3.5–8 x 6.5–18 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างบาง เส้นแขนงใบข้างละ 10–12 เส้น ก้านใบยาว 1–2.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 5–13 ซม. ดอกย่อยสมบูรณ์เพศ รูปเรียวยาว ขนาดประมาณ 0.2 x 0.8 ซม. ใบประดับย่อย 3 ใบ กลีบเลี้ยงมแยกเป็น 4 แฉก ยาวประมาณ 1 มม. กลีบดอก 4 กลีบ สีขาว รูปลิ่ม ยาว 0.5–0.8 ซม. ค่อนข้างหนา มีขนทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้นกว่ากลีบดอกเล็กน้อย ก้านชูอับเรณูสีเหลืองอ่อน มีขน อับเรณูมี 2–4 พู มีจานฐานดอก รังไข่ใต้วงกลีบ มี 2 คาร์เพล เชื่อมติดกัน ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ยอดเกสรจักพูเดียว ผลสดรูปรีคล้ายกล้วย ยาวประมาณ 1 ซม. มีเมล็ดเดียว

 

การกระจายพันธุ์  พบที่จีน (กวางสี กวางตุ้ง ไหหนาน และหยุนนาน) อินเดีย พม่า คาบสมุทรมลลายู ชวา ในไทยพบที่แม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณช่องเย็น เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก และเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ความสูง 100–1300 เมตร

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 7 ธันวาคม 2559

ภาพ  ราชันย์ ภู่มา (แม่วงก์ กำแพงเพชร)

เอกสารอ้างอิง
--