Plant of the month January,2005
English (ไทย)

 

 

กาลอ  
Etlingera corneri J. Mood & H. Ibrahim, Nordic J. Bot. 20(3): 282. 2000.
วงศ์ Zingiberaceae

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 3–4 ม. เหง้ามีข้อยาวประมาณ 6 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. ลำต้นเทียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5–5 ซม. มีขนสั้นหนานุ่ม ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขนละเอียด แผ่นใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ขนาด 12–14 x 50–60 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนมน เกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวหรือสีแดงอมม่วง ขอบใบบางใส เส้นกลางใบด้านล่างมีขนละเอียด ช่อดอกสูง 7–8 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10–11 ซม. ก้านช่อตั้งตรง มีขนละเอียด ยาว 47–75 ซม. ใบประดับรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ปลายมนหรือตัด สีแดง กลีบเลี้ยงสีขาว มีขนแข็ง กลีบดอกรูปขอบขนาน ขนาดประมาณ  1.8 x 0.3 ซม. หลอดกลีบดอกขนาดประมาณ 2.3–2.5 x 0.3 ซม. สีขาว มีขนแข็ง กลีบปากตั้งตรง ขนาด 1.6–2.5 x 1–1.4 ซม. สีแดงขอบสีขาว ม้วนออก คอหลอดสีขาว ก้านชูอับเรณูสีขาว ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว สีขาว ยอดเกสรรูปสามเหลี่ยม สีม่วงซีด รังไข่เกลี้ยง ผลแห้งแตก รูปไข่ มี 3 ช่อง เกลี้ยง เป็นมันเงา สีขาว เปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ขนาด 1.5 x 3.3–4 ซม.

การกระจายพันธุ์  พบที่คาบสมุทรมลายูตอนบน และภาคใต้ตอนล่างของไทย ที่สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ขึ้นใต้ร่มเงาที่ชื้นแฉะ หรือเป็นพรุในป่าดิบชื้น ความสูง 200–500 เมตร

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 2 ธันวาคม 2559

ภาพ  ราชันย์ ภู่มา (เบตง ยะลา )

เอกสารอ้างอิง
Mood, J. and H. Ibrahim. 2000. A new species of Etlingera (Zingiberaceae) from peninsula Malaysia and southern Thailand. Nordic Journal of Botany 200 (3): 279–283.