Plant of the month January,2002
English (ไทย)

 

 

ดอกใต้ต้น  
Sauropus poomae Welzen & Chayamarit, Kew Bull. 56: 653, fig. 3. 2001.
วงศ์ Euphorbiaceae

ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 50 ซม. ตามลำต้นมีแผลหูใบและรอยแผลของกิ่งหนาแน่น หูใบรูปสามเหลี่ยม ขนาด 2–3.5 x 2–3.5 ซม. แข็งและตั้งขึ้น โค้งงอ หรือ แยกออก ใบรูปไข่ถึงรูปสามเหลี่ยม ขนาด 2.6–4.6 x 3.7–7.3 ซม. เนื้อใบบาง ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งหนาม ขอบใบเรียบแบนหรืองุ้มลง ฐานใบตัด เส้นแขนงใบเห็นชัดด้านบน 9–11 คู่ ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจะ ยาวถึง 11 ซม. โดยแต่ละข้อมีดอกเพศผู้หลายดอกและมีดอกเพศเมีย 1 ดอก ดอกย่อยสีน้ำตาลแดงถึงม่วงคล้ำ ก้านชูอับเรณู ยาวประมาณ 0.3 มม. รังไข่รูประฆัง ขนาด 1.1–1.7 x 0.8–1 ซม.

 

 

 

การกระจายพันธุ์  พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะที่ดอยตุง จ. เชียงราย ขึ้นใต้ร่มเงาตามหน้าผาหินปูนที่ชุ่มชื้นในป่าดิบเขา ความสูง 1200–1300 เมตร

หมายเหตุ  แก้ไขข้อมูล 28 ตุลาคม 2559

ภาพ  ปรีชา การะเกตุ (ดอยตุง เชียงราย)

เอกสารอ้างอิง
--