ชื่อสกุล “Thepparatia” ตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนคำระบุชนิด “thailandica” ตั้งตามชื่อประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 34 หน้า 195–200 ปี ค.ศ. 2006 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ Pooma et al. 4981 (holotype: BKF) ที่เก็บอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 20 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10–15 ซม. มีขนรูปดาวกระจายตามแผ่นใบด้านบน ก้านใบ ช่อดอก ริ้วประดับ และกลีบเลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปฝ่ามือ มี 3–5 แฉกตื้น ๆ ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ แผ่นใบด้านบนมีต่อมทั่วไป ก้านใบยาว 5–10 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ยาว 20–30 ซม. ดอกจำนวนมาก ริ้วประดับติดทน มี 5–7 กลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ ดอกสีเหลืองอ่อนหรือสีครีม มีแถบสีแดง กลีบรูปไข่กลับ ยาว 3–3.5 ซม. ปลายกลีบม้วนออก เส้าเกสรเพศผู้ยาว 1.5–2 ซม. อับเรณูรูปเกือกม้า ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.6 ซม.

     พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ตาก ใกล้ชายแดนพม่า และเชียงใหม่ (เชียงดาว) ขึ้นตามหุบเขาที่ลาดชันใกล้ลำธาร หรือเขาหินปูน ในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ความสูง 350–700 เมตร

เอกสารอ้างอิง:
Phuphathanaphong, L. (2006). Thepparatia (Malvaceae), a new genus from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 195–200.

 

 

<กลับขึ้นด้านบน>