สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ดีหมี

ดีหมี
วันที่ 30 มกราคม 2560

Diospyros rubra Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ พญารากดำ

ดีหมี
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Cleidion javanicum Blume

Euphorbiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. แยกเพศต่างต้น หูใบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน รูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 8–27 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 2–8 ซม. ไม่มีกลีบดอก ช่อดอกเพศผู้แบบช่อกระจะ ยาวได้ถึง 25 ซม. ก้านดอกยาว 1–4 มม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ ยาว 2–3 มม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูแบน สั้น อับเรณูเบี้ยว ช่อดอกเพศเมียมีดอกเดียว ก้านดอกยาว 3–9 ซม. ปลายก้านหนา กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 1.6–1.8 มม. ขอบจักชายครุย ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก ติดทน ยาว 0.8–1.5 ซม. ผลแห้งแตก จัก 2 พู ถ้ามี 2 เมล็ด หรือกลมถ้ามีเมล็ดเดียว เกลี้ยง เมล็ดรูปรีกว้าง ยาว 1.2–1.3 ซม.

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย หมู่เกาะโซโลมอน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1100 เมตร

สกุล Cleidion Blume มีประมาณ 25 ชนิด ส่วนใหญ่พบในอเมริกาใต้ ในไทยมี 2 ชนิด ชนิด C. brevipetiolatum Pax & K.Hoffm. พบบนเขาหินปูนทางภาคเหนือ รังไข่มี 3 ช่อง กลีบเลี้ยงขยายในผล และผลมีขนยาว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kleidion” กุญแจ ตามลักษณะของเกสรเพศผู้หรือก้านดอกเพศเมีย

ชื่ออื่น   กาดาวกระจาย (ประจวบคีรีขันธ์); กาไล, กำไล (สุราษฎร์ธานี); คัดไล (ระนอง); จ๊ามะไฟ (ภาคเหนือ); เซยกะชู้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ดินหมี, ดีหมี (ลำปาง); มะดีหมี (ภาคเหนือ)

ดีหมี: ขอบใบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว ผลเกลี้ยง มี 1–2 พู เกสรเพศเมียติดทน ปลายก้านผลหนา (ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. and K. Kulju. (2005). Euphorbiaceae (Cleidion). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 164–167.