ผักเบี้ยหนู Portulaca quadrifida L. - Portulacaceae

พืชล้มลุกทอดนอน อวบน้ำ ข้อมีราก ใบเรียงตรงข้าม ซอกใบมีขนยาว แผ่นใบหนา ยาว 4–8 มม. โคนเรียวแคบจรดก้านใบ ดอกออกเดี่ยว ๆ ติดบนวงใบประดับคล้ายใบ มี 4 หรือ 5 อัน มีขนยาวสีขาว กลีบเลี้ยง 2 อัน เชื่อมติดกันที่โคน แผ่นกลีบบาง กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 3–6 มม. เกสรเพศผู้ 8–10 อัน รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 มม. มีหลายเมล็ด มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา ขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไปในเขตร้อน

Succulent prostrate herb, rooting at nodes; leaves fleshy, opposite, leaf axils patent pilose, 4–8 mm long, narrowed toward base; flower solitary, surrounded by 4 or 5 involucres of leaves, white pilose; sepals 2, membranous; petals 4, 3–6 mm long; stamens 8–10; oary half-inferior; capsule ca 2.5 mm in diam.; seeds many. Pantropical, native to Africa.