การเดินทาง

                 

          การเดินทางไปสู่อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ สามารถใช้เส้นทางได้2 สาย คือ

         1. จากจังหวัดอุดรธานี ใช้เส้นทางสายอุดรธานี - โนนสัง ระยะทาง 85  กิโลเมตร แล้วแยกเข้าภูเก้าที่บ้านกุดคู่อีก 17 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเขื่อนอุบลรัตน์ 6 กิโลเมตร

         2. จากจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปยังเขื่อนอุบลรัตน์โดยใช้เส้นทางสายขอนแก่น - อุบลรัตน์ ระยะทาง 50 กิโลเมตร    และเดินทางต่อจากเขื่อนอุบลรัตน์ไปยังที่ทำการอุทยานแห่งภูเก้า - ภูพานคำ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

            อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ นำเต็นท์ไปเอง ติดต่อรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการบ้านพัก ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223,5795734 หรือ 5614292 - 4 ต่อ 724,725 หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติโดยตรง

 
     

Back / ับ

                       ประวัติความเป็นมา                            จุดเด่นที่น่าสนใจ                            ลักษณะโดยทั่วไป