จุดเด่นที่น่าสนใจ

                 

          ทิวทัศน์ริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์และเกาะแก่งต่าง ๆ      ที่มีอยู่ใน
อุทยานแห่งชาติทั้งหมด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำ และพักแรม นักท่อง
เที่ยวยังสามารถเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านประมง   อำเภอโนนสัง   จังหวัดอุดรธานี
และจะซื้อขายปลาได้ที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

          หลักฐานและร่องรอยของมนุษย์ยุคหิน ประวัติศาสตร์สันนิฐานกันว่า ร่อง
รอยที่ค้นพบมีอายุประมาณไม่ต่ำกว่า   3,500  ปี    ในยุคสมัยบ้านเชียง     ซึ่งสังคม
มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหาร     ปรากฏภาพเขียนสีและภาพสลักบน
ผนังภายในถ้ำ เช่น ถ้ำเสือตก ถ้ำพลาไฮ ถ้ำเจ๊ก เป็นต้น

                  

            นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น หอสวรรค์ หินปราสาท
น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกตาหินแตก และจุดชมวิวที่ภูขอบด้านใต้    บริเวณวัดพระพุทธภู
เก้า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี

 
     

Back / ับ

                       ประวัติความเป็นมา                          ลักษณะโดยทั่วไป                       การเดินทางและบริการ