วนอุทยานดอยเวียงแก้ว


             วนอุทยานถ้ำดอยเวียงแก้วตั้งอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เนื้อที่ประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,250 ไร่ กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532

ลักษณะภูมิประเทศ

           เป็นภูเขามีหินโผล่อยู่ทั่วไป มีถ้ำอยู่ 2 ถ้ำอยู่บนเนินเขา ในถ้ำมีความกว้างประมาณ 10 เมตรและลึกประมาณ 200 เมตร และยังมีถ้ำเล็ก ๆ แยกไปตามซอกมุมอีกหลายถ้ำ ในบริเวณนี้จะมีหินงอกหินย้อยและเนินหินที่สวยงามเป็นจำนวนมาก บนเพดานถ้ำจะมีค้างคาวอยู่เป็นฝูง ๆ และถ้ำทั้ง 2 นี้จะอยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตร ห่างจากถ้ำไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะมีน้ำตกสายรุ้งซึ่งอยู่ในลำห้วยแม่ระงอง ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีแต่ไม่มากนัก ใกล้ ๆ น้ำตกนี้มีหน่วยงานโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ซึ่งเป็นหน่วยงานฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ที่ผ่านการทำไม้มาแล้ว ซึ่งได้ปลูกป่ามาแล้วประมาณ 1,400 ไร่ และกำลังปลูกเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ก็มีหมู่บ้านป่าไม้ตั้งอยู่ประมาณ 40 ครอบครัว

อาณาเขต

          ทิศเหนือ     ติดขุนห้วยป่าตัน

           ทิศใต้            ติดแนวเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง

           ทิศตะวันออก    ติดห้วยป่าตันและห้วยแม่ระงอง

           ทิศตะวันตก    ติดขุนห้วยปอเจียน

ชนิดดินและหิน

          เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ดี ชนิดหินเป็นหินปูน

ชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

         สภาพป่าจะมีพันธุ์ไม้ดีมีค่าขึ้นอยู่ เช่น ไม้สัก แดง มะค่า เต็ง รัง ตะเคียนหนู ตะแบก ซ้อ สัตว์ป่า มีเก้ง หมูป่า ไก่ป่า กระรอก และนกต่าง ๆ

การคมนาคม

         ใช้เส้นทางสายลำพูน - อำเภอลี้ แยกตรงหลักกิโลเมตรที่ 16 ก่อนถึงอำเภอลี้ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นทางลำลองชักลากไม้ในป่าจะถึงน้ำตกสายรุ้งที่ห้วยแม่ระงอง ผ่านหมู่บ้านป่าไม้ แยกซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตรถึงตีนเขาสุดทางรถยนต์ แล้วเดินขึ้นเนินเขาประมาณ 150 เมตร ก็จะถึงถ้ำหลวงดอยเวียงแก้วและอีกประมาณ 100 เมตรก็จะถึงอีกถ้ำหนึ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

          วนอุทยานดอยเวียงแก้ว ไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หาก นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต้นท์ไปกางเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ส่วนเรื่อง อาหารต้องจัดเตรียมไปเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานดอยเวียงแก้วโดยตรง รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน โทร. (053) 511050   หรือที่ฝ่ายจัดการวนอุทยาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 5614292 - 3 ต่อ 719 ในวันและเวลาราชการ