ด้วงเต่าลาย

 

 

ชื่อสามัญ        LADYBIRD  BEETLES

อันดับ             Coleoptera

วงศ์                 Cocinellidae

 

 

ด้วงเต่าลาย  เป็นด้วงที่มีขนาดเล็ก  ลำตัวอ้วนกลม  ส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทย  ปีกสีแดง  ส้ม  เหลือง  และมักจะแต้มด้วยสีดำเป็นจุด หนวดแบบลูกตุ้ม  capilate  เป็นหนวดที่ปล้องตอนปลาย 1-3 ปล้องขยายใหญ่ขึ้นกว่าปล้องอื่นๆ  เท้ามี  ปล้อง  แต่จะเห็นชัดได้เพียง 4 ปล้อง

 

                     แมลงในวงศ์นี้มีประโยชน์ทางการเกษตร  จัดเป็นตัวห้ำที่มีประสิทธิภาพทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร  เช่น  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยแป้ง  เพลี้ยหอย  ไร  แต่ ด้วงเต่าลายบางชนิดสามารถทำลายพืชได้  ตัวอ่อน  ลำตัวยาว  มีขนปกคลุมมีกรามยื่นออกมาเป็นเขี้ยวแหลม  กินจุ  เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว
 

  

ตัวอ่อนด้วงเต่าลาย

 

ดักแด้ด้วงเต่าลาย