พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex   Prain )

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดหนองคาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia oliveri Gamble ex   Prain

วงศ์ LEGUMINOSAE -  PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ Rosewood

ชื่ออื่น ประดู่ชิงชัน ดู่สะแดน

ไม้ต้น  ขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15 - 25 เมตร 

เปลือก  หนาสีน้ำตาลอมเทา ล่อนเป็นแว่น ๆ ใบประกอบรูปขนนก   เรียง สลับ ใบย่อย  11 - 17 ใบ    

ใบ  รูปรีแกมรูปไข่ หรือเรียงเป็นรูปขอบขนานแกมรูปหอก   กว้าง 1 - 4 เซนติเมตร  ยาว 4 - 8 เซนติเมตร โคนใบมนกลมหรือสอบเป็นรูปลิ่มกว้าง ๆ และปลายมนทู่ และหยักเว้าเล็กน้อย ท้องใบสีจางกว่าหลังใบ 

ดอก  เล็กสีขาวแกมม่วง เกิดบนช่อดอกเชิงประกอบตามปลายกิ่ง ดอกจะเกิดพร้อมกับการผลิใบใหม่  

ผล  เป็นฝักแบน ๆ ยาวรี รูปขอบขนาน หัวท้ายแหลม กว้าง 3 - 3.5 เซนติเมตร ยาว 8 - 17 เซนติเมตร แต่ละฝักมี  3 เมล็ด

นิเวศวิทยา ขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ในพื้นที่ที่มีความสูงใกล้กับระดับน้ำทะเล จนถึง 500 เมตร

ออกดอก มีนาคม - พฤษภาคม ฝักแก่ พฤษภาคม - กันยายน

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

วิธีปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด เเช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 - 70  ํC แล้วทิ้งไว้ให้เย็นเป็นเวลา 6 ชั่วโมง

ข้อสังเกตและผลการทดลอง
1. เมล็ดจะงอกภายในเวลาประมาณ 11 วัน
2. ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30-40 ซม. พร้อมที่ย้ายปลูกได้

ประโยชน์ เนื้อไม้ละเอียดปานกลาง มีเสี้ยนสนเป็นริ้วแคบ ๆ แข็ง เหนียว มีความทนทานมาก ใช้ทำเครื่องเรือน ส่วนประกอบเกวียน พานท้ายปืน เครื่องดนตรี เช่น ขลุ่ย ซอ จะเข้ ลูกระนาด กลองโทน รำมะนา กรับ ขาฆ้องวง