คำชี้แจง
ระบบฐานข้อมูลพืชป่าสมุนไพร ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นการนำข้อมูลจาก “โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์” ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน มาเผยแพร่ให้นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสมุนไพรไทยได้โดยง่าย... อ่านต่อที่นี่คำเตือน : การใช้ยาสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรค ผู้ที่ยอมรับแนวทางการรักษานี้จะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หรือหมอสมุนไพรผู้มีความเชี่ยวชาญ การนำยาสมุนไพรมาใช้จะต้องได้รับคำปรึกษา การจัดยา วิธีการปรุง และวิธีการใช้ โดยแพทย์แผนไทยหรือหมอสมุนไพรผู้มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดมีพิษ มีวิธีการกำจัดพิษหรือปริมาณการใช้ที่แตกต่างกันไป