สัตว์ป่าน่ารู้ นกเขียวปากงุ้ม

ลักษณะทั่วไป

เป็นนกขนาดเล็ก (17-18 เซนติเมตร) ลำตัวสีเขียว มีลายแถบสีดำบริเวณปีกและบริเวณหู ตัวเมียสีเขียวจางกว่าตัวผู้ ไม่มีลายแถบสีดำที่ปีกและบริเวณหู หางค่อนข้างสั้น ขากรรไกรบนสีดำ ขากรรไกรล่างสีเขียว มีขนคลุมเกือบถึงปลายปาก

อุปนิสัยและอาหาร

อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบชื้นตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูงไม่เกิน 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล 

เป็นนกที่ค่อนข้างสงบเงียบ เมื่อประกอบกับสีสันที่กลมกลืนกับสีใบไม้ จึงทำให้มองเห็นตัวได้ยาก มักพบเกาะตามกิ่งไม้หรือยอดไม้ แต่ก็เป็นนกที่บินได้ดี อาหารได้แก่ แมลงและตัวหนอนโดยการจิกกินตามกิ่งไม้หรือยอดไม้ และอาจบินโฉบจับกลางอากาศเหนือยอดไม้กับที่เกาะ นอกจากนี้ยังทราบว่ากินผลไม้บางชนิดด้วย

การผสมพันธุ์

ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม รังเป็นรูปบวบ มีทางเข้าออกอยู่ทางด้านข้าง แขวนอยู่ตามกิ่งไม้ในระดับสูงปานกลาง รังมีไข่ 2-3 ฟอง ไข่สีขาวครีม มีลายแต้มสีน้ำตาลอ่อนเล็กน้อย ทั้งสองเพศช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และช่วยกันเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 12-13 วัน

สถานภาพ

ยังไม่ได้รับการจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เนื่องจากกฎหมายระบุเพียง “นกพญาปากกว้างทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง” นกเขียวปากงุ้มแม้จะเป็นนกพญาปากกว้างชนิดหนึ่ง แต่ไม่มีชื่อระบุไว้โดยเฉพาะ จึงยังไม่ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใด จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพราะโดยเจตนาแล้ว กฎหมายต้องการคุ้มครองนกชนิดในวงศ์นี้ ซึ่งรวมถึงนกเขียวปากงุ้มด้วย

ที่มา

หนังสือชุดนกในเมืองไทย เล่ม 4 โดย รศ. โอภาส ขอบเขตต์