สัตว์ป่าน่ารู้ แมวดาว

ลักษณะทั่วไป

มีขนาดเล็ก ขนสั้นและบาง ลำตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง หลังและสีข้างมีจุดสีดำเข้ม มีเส้นสีน้ำตาลเข้ม 4 -5 เส้นพาดจากกระหม่อมมาขยายกว้างขึ้นที่ไหล่ แล้วกลายเป็นจุดบริเวณ ลำตัวและขา ลำตัวด้านล่างเป็นสีขาว รอบปากมีสีขาว หลังหูสีดำมีจุดขาวตรงกลาง หูค่อนข้างยาว หางยาวกว่าแมวป่าชนิดอื่น แต่สั้นกว่าแมวลายหินอ่อน

อุปนิสัยและอาหาร

หากินเวลากลางคืนทั้งบนดินและต้นไม้ ชอบนอนในโพรง อาจพบเห็นได้ในเวลากลางวันในบางครั้ง บางครั้งกระโจนจากต้นไม้เพื่อจับสัตว์กิน เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่ง  แมวดาวกินนก หนู กระรอก กระแต จิ้งเหลน กิ้งก่า เป็ด ไก่ รวมทั้งงูด้วย

การผสมพันธุ์

แมวดาวเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี ระยะตั้งท้องนาน 70 วัน ออกลูกครั้งละ 2-3 ตัว

การกระจายพันธุ์

มีถิ่นอาศัยอยู่ในสหภาพโซเวียต จีน ไต้หวัน อินโดจีน อินเดีย บังคลาเทศ พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเกาะพาลาวัน ในประเทศไทยพบอยู่ตามป่าทั่วทุกภาค

สถานภาพปัจจุบัน

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

CITES : Appendix II

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

หนังเป็นเครื่องประดับ, เป็นสัตว์เลี้ยง