head    

ผอ.สอป. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Thai One Health Network)

 

17-07-57, 09:20 น. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สอป. เป็นประธานร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณะสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศไทย ในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

อ่านเพิ่มเติม...
 
   

"ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" 

กรมอุทยานฯ จัดงานปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอมร ต่อเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ " ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติทั้งสิ้น 3 ชนิด จำนวนทั้งสิ้น 120 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...
 
   

อส. ร่วมกับกลุ่มทรู แถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รอง ออส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและสิทธิ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศฟรี โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกลุ่มทรู เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สะท้อนความงดงามของสัตว์ป่าและป่าไม้ผ่านภาพถ่ายดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม...
 
cover    

 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยการเก็บรักษาของกลาง

 

1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงการเก็บรักษาของกลางซากสัตว์ป่าในคดีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่า... 

อ่านเพิ่มเติม...
 
   

กรมอุทยานแห่งชาติฯ  จังหวัดสระบุรี จับมือหน่วยงานภาครัฐ และโรงงานปูนซีเมนต์ ลงนามร่วมกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน สืบเนื่องจากประเด็นข่าวเหตุการณ์ทำร้ายเลียงผา ที่ถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเรียกร้องให้มีมาตรการอนุรักษ์เลียงผา

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 48