cover    

 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยการเก็บรักษาของกลาง

 

1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงการเก็บรักษาของกลางซากสัตว์ป่าในคดีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่า... 

อ่านเพิ่มเติม...
 
   

กรมอุทยานแห่งชาติฯ  จังหวัดสระบุรี จับมือหน่วยงานภาครัฐ และโรงงานปูนซีเมนต์ ลงนามร่วมกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน สืบเนื่องจากประเด็นข่าวเหตุการณ์ทำร้ายเลียงผา ที่ถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเรียกร้องให้มีมาตรการอนุรักษ์เลียงผา

อ่านเพิ่มเติม...
 
   

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ True จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้ชื่อว่า 20 ปี โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ปลูกจิตสำนึก ดูแลผืนป่า รักษาธรรมชาติ

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...
 
   

การตรวจสุขภาพและตรวจพิสูจน์สายพันธ์ุสัตว์ป่าของกลาง (เสือโคร่ง)

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางเป็นเสือโคร่ง (Panthera tigris) เพศผู้ จำนวน 4 ตัว และนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้ส่งมอบเสือโคร่ง (Panthera tigris) ของกลางให้สถานี้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อเก็บรักษาดูแลไว้ตามระเบียบ

อ่านเพิ่มเติม...
 

   

การประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยด้านสัตว์ป่าเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยด้านสัตว์ป่าเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 47