เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
update 18.05.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดลำปาง-สุโขทัย มีเนื้อที่ 211,250 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3,5,6,7,8,9 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ 4,6,8,9,10,11,12 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ 2,4,7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย หมู่ที่ 3,4,5,7 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อยู่ในระวางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุดที่ L7017 หมายเลขระวาง 4843 I, 4843 II, 4943 III, 4943 IV, 4844 II, 4944 III

สภาพภูมิประเทศ:

ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาหินปูน มีความสูงประมาณ 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีที่ราบตามหุบเขาสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ และ ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยไคร้ ห้วยสะเดา ห้วยแม่ถันน้อย และลำห้วยเหล่านี้มีน้ำไหลตลอดปี จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เก้ง เลียงผา หมี นกชนิดต่างๆ และที่สำคัญคือ มีค้างคาวปากหย่อนหลายล้านตัว ปัจจุบัน มีเส้นทางรพช.ตัดเป็นแนวขนานกับเส้นทางแนวเขต ฯ ถ้ำเจ้ารามตามแนวทิศเหนือใต้ จากอำเภอทุ่งเสลี่ยม จดถึงอำเภอศรีสำโรง มีหมู่บ้านที่สำคัญ คือ บ้านน้ำดิบ บ้านโซกเปื่อย บ้านแปดหลัง ราษฎร มีอาชีพทำไร่ และบางรายอาศัยการตัดไม้และเก็บหาของป่าเพื่อยังชีพ พื้นที่ด้านทิศใต้ติดกับ อำเภอบ้านด่านลานหอย

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จด แนวเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ท้องที่ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย    
ทิศใต้ จด แนวเขตป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก-แม่พันลำ ท้องที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก จด แนวเขตป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก-แม่พันลำ ท้องที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก จด อุทยานแห่งชาติแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และพื้นที่ของราษฎร

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าเบญจพรรณ
2. ป่าดิบแล้ง
3. ป่าเต็งรัง
3. ทุ่งหญ้า

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด ค้างคาว หนู หมูป่า ลิง ค่าง กระรอก

2. สัตว์ปีก 20 ชนิด นกปรอดสวน นกปรอดเหลืองหัวจุด นกปรอดคอลาย นกปรอดหัวสีเขม่า นกแซงแซวหาปลา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกตะขาบทุ่ง นกกระเต็นอกขาว นกกางเขนบ้าน นกกางเขนดง นกเอี้ยงหงอน นกแอ่นฟ้าหงอน นกตีทอง นกโพระดกธรรมดา นกจับแมลงอกสีฟ้า นกเขาใหญ่ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกแอ่นบ้าน นกกระปูดใหญ่ ตะกวด เหยี่ยวขาว งูเหลือม งูหลาม งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม และ งูเขียวปากจิ้งจก

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ตู้ปณ. 3 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม พ.ศ. 2544
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
ดาวน์โหลดเอกสาร KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ่ำเจ้าราม

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก