เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง

update 22.02.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงตั้งอยู่บริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ ตำบล ห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านกลาง และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่รับผิดชอบ 147,000 ไร่ หรือ 235.2 ตารางกิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 หมายเลขระวาง 5242 I 5242 II

สภาพภูมิประเทศ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงตั้งอยู่บริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ ตำบล ห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านกลาง และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่รับผิดชอบ 147,000 ไร่ หรือ 235.2 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,143 เมตร เนื่องจากป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้ายส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง บริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้ประกอบไปด้วยลำห้วยขนาดเล็กหลายสาย อนึ่ง ลำน้ำที่สำคัญในพื้นที่ คือ ลำน้ำป่าสัก มีลำห้วยที่สำคัญมีน้ำไหลตลอดปี คาดว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ตำบลปากช่อง อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าดิบแล้ง
2. ป่าเบญจพรรณ
3. ป่าเต็งรัง
4. ป่าเสื่อมโทรม

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนี้ เลียงผา หมี เก้ง กวาง ลิ่น หมูป่า อีเห็น ชะมด ชะนี ลิง เม่น

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตู้ปณ. 7 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 61170

 

 

 

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง พ.ศ. 2542
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง
ดาวน์โหลดเอกสาร KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916
กลับหน้าแรก