เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม

update 17.05.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด และป่าจริม ในท้องที่ตำบลบ่อเบี้ย ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก ตำบลฟากท่า ตำบลสองคอน ตำบลบ้านเสี้ยว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา และตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ประมาณ 412,500 ไร่ หรือ 660 ตารางกิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 หมายเลขระวาง 5144 I, 5144 IV, 514 I, 5145 II, 5144 III, 5144 III, 5144 IV

สภาพภูมิประเทศ:

ลักษณะทั่วไปของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามมีสภาพเป็นป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของไทย จากการแบ่งเขตภูมิอากาศของประเทศไทยตามระบบของ Koppen นั้น พื้นที่แห่งนี้จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบ AF คือสภาพอากาศทั่วไปร้อนชื้นทั้งปี สภาพดินฟ้าอากาศมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีโดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากข้อมูลลักษณะภูมิอากาศสถิติ 30 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยา ของสถานีตรวจวัดอากาศท่าอากาศยาน จังหวัดตรัง และสถานีตรวจวัดอากาศท่าอากาศยาน จังหวัดตรัง และสถานีตรวจวัดอากาศเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ฝนตกชุกซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดอยู่ในเดือนกันยายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 370.5 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ฝนแล้งโดยมีฝนตกน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ คือ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพียงประมาณ 14.15 มิลลิเมตรเท่านั้น ปริมาณน้ำฝนเมื่อคิดรวมตลอดทั้งปีประมาณ 183.26 มิลลิเมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำอยู่ในช่วงมกราคมและกุมภาพันธ์โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.6 องศาเซลเซียส จัดอยู่ในเกณฑ์อากาศสบายทั้งปี

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1243 
ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด , ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1243 และลำน้ำปาด 
ทิศตะวันตก จดอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน 
ทิศใต้ จด ป่าสงวนแห่งชาติป่าจริม

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าดิบชื้น
2. ป่าดิบแล้ง
3. ป่าผสมผลัดใบ
4. ป่าเต็งรัง

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนี้ ช้าง หมีควาย วัวแดง เก้ง หมาใน
2. สัตว์ปีก ดังนี้ ไก่ป่า เหยี่ยว

ติดต่อ:

สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม พ.ศ. 2541
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม
เอกสารดาวน์โหลด KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก