เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น

update 18.05.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นกำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลแม่ตื่น ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พื้นที่รับผิดชอบ 733,125 ไร่ หรือ 1,173 ตารางกิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบอยู่ในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 หมายเลขระวาง 4643 I 4743 I 4743 II 4743 III 4743 IV

สภาพภูมิประเทศ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงชัน สลับซับซ้อน เป็นป่าเขาที่ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยใหญ่น้อยสายต่างๆ จำนวนมากไหลลงสู่น้ำแม่ตื่น ยอดเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่อยู่บนเทือกเขานี้ สูง 1,664 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศด้านทิศเหนือเป็นแนวเทือกเขายาวขนานไปกับลำน้ำปิง ความลาดชันสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ประมาณ 200 เมตร จนถึงประมาณ 1,200 เมตร ด้านทิศใต้เป็นแนวเทือกเขายาวมาจากด้านทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 400 เมตร จนถึงประมาณ 1,500 เมตร ความลาดชันโดยเฉลี่ยต่ำกว่าพื้นที่ด้านทิศเหนือ ส่วนพื้นที่ที่มีลักษณะค่อนข้างราบพบบริเวณตอนกลางพื้นที่จากลำน้ำแม่ตื่นไปทางตะวันออกจดอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ความสูงพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 300-400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่น อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก จดอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก จดลำน้ำแม่ตื่น ห้วยแสมทอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าดิบเขา
2. ป่าดิบแล้ง
3. ป่าเบญจพรรณ
4. ป่าเต็งรัง

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนี้ เสือโคร่ง เสือดาว ช้างป่า และกวางผา เป็นสัตว์ป่าที่จัดว่าถูกบีบคั้นจนกำลังจะกลายเป็นสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ 15 ชนิด ซึ่งได้แก่ สัตว์จำพวกลิง ค่างแว่นถิ่นเหนือ ชะนี ลิ่นใหญ่ พญากระรอกดำ หมีควาย หมูหริ่ง นากใหญ่ สัตว์จำพวกแมว กระทิง วัวแดง และเลียงผา

2. สัตว์ปีกหรือนก ดังนี้ นกที่จัดว่าเป็นนกที่ถูกบีบคั้นจนกำลังจะกลายเป็นนกที่กำลังจะสูญพันธุ์ ได้แก่ นกอินทรีดำ ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ฟ้าหลังขาว นกแว่นสีเทา นกลุมพู นกทึดทือพันธุ์เหนือ นกเงือกกรามช้าง และนก

3. สัตว์เลื้อยคลาน ดังนี้ เต่าหก และตะกวด แต่โดยความเป็นจริงแล้วยังมีอยู่อีกหลายชนิดที่มีสถานภาพเช่นนี้ เช่น เต่าเหลือง งูจงอาง งูกินทาก และเหี้ย เป็นต้น มีอยู่ 9 ชนิดพันธุ์ที่จัดไว้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศ ได้แก่ เต่าหก เต่าเหลือง กิ้งก่าบินจุดดำ กิ้งก่าหัวสีน้ำเงิน กิ้งก่าหัวแดง กิ้งก่าแก้ว และงูเหลือม

4. สัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก ดังนี้ กบทูดหรือกบภูเขา

ติดต่อ:

สำนักงานป่าไม้เขตตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร (055) 511-142

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น พ.ศ. 2521
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น

 


 

 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก